Blog

BLOG

achter de computer juridische blog schrijven
Lees hier artikelen over diverse juridsiche onderwerpen

WETTELIJKE GARANTIE

Wettelijke garantie houdt in dat u bij de koop van een product er van uit mag gaan dat het product ...
Verder Lezen
notitie boekje stropdas ontslagbrief voorbeeld

ONTSLAGBRIEF VOORBEELD

Voorbeeld ontslagbrief [Uw naam][Uw adres][Uw stad, staat, postcode][Uw telefoonnummer][Uw e-mailadres][datum][naam][titel][organisatie][adres][Stad], [Staat], [PostcodeGeachte heer / mevrouw. [Achternaam]:Ik wil u graag op ...
Verder Lezen

ONTSLAG MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN

Er kunnen verschillende redenen zijn om te stoppen met uw huidige baan. Beeindiging van uw baan kan op verschillende manieren ...
Verder Lezen

ONTSLAG OP STAANDE VOET

Arbeidsrecht lijkt soms op een ondoordringbare doolhof, die werknemers moeilijk kunnen navigeren. Maar het hebben van basiskennis van de rechten ...
Verder Lezen

HEB IK RECHT OP FABRIEKSGARANTIE?

Iedereen die een product koopt, heeft het wettelijk recht op een deugdelijk product. Dat is de wettelijke garantie.Een winkelier of ...
Verder Lezen

MAG IK DE HUWELIJKSE VOORWAARDEN OPHEFFEN?

Het opheffen van de huwelijkse voorwaarden, is mogelijk door een wijziging van de huwelijkse voorwaarden. De gewijzigde huwelijkse voorwaarden bepalen ...
Verder Lezen

HOE HOOG IS MIJN LEGITIEME PORTIE?

Stel een vader van een kind komt te overlijden en in zijn testament heeft hij zijn kind, om welke reden ...
Verder Lezen

WELKE INFORMATIE MOET IK GEVEN WANNEER IK EEN VERZEKERING WIL AFSLUITEN?

In Nederland geldt dat bij sluiten van een verzekering de verzekeringnemer verplicht is om bij het afsluiten van een verzekering ...
Verder Lezen

IS EEN WERKNEMER AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE HIJ TIJDENS HET WERKEN HEEFT

Een werknemer is in beginsel niet aansprakelijk voor schade die hij tijdens het werken veroorzaakt. Het is dan immers schade ...
Verder Lezen

ERFENIS WEL OF NIET AANVAARDEN?

Stel een familielid komt te overlijden, u bent erfgenaam en heeft recht op een erfenis. Echter is het bedrag niet ...
Verder Lezen

HEB IK TOESTEMMING NODIG VAN MIJN PARTNER VOOR HET VERKOPEN VAN MIJN HUIS?

Voor de verkoop van de echtelijke woning is toestemming van de andere echtgenoot nodig. Dit is bepaald in art. 1:88 ...
Verder Lezen

WORDEN MIJN IDEEËN IN HET AUTEURSRECHT BESCHERMT?

In de praktijk komt het vaak voor dat een persoon zijn eigen werk, idee of uitvinding juridisch wil beschermen om ...
Verder Lezen

MOET IK TIJDENS EEN SOLLICITATIEGESPREK VERTELLEN OVER MIJN GEZONDHEID?

U wilt graag aan het werk , maar om welke reden dan ook, wilt u bepaalde informatie niet melden. Het ...
Verder Lezen

KAN EEN PERSOON STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD VOOR HET STELEN VAN VIRTUELE OBJECTEN IN EEN COMPUTERSPEL?

Op het eerste gezicht lijkt de virtuele wereld, met zijn veelheid aan virtuele rijken, personages en objecten, misschien niets anders ...
Verder Lezen

WIE HEEFT HET RECHT OP OMGANG MET HET KIND?

Omgang met (minderjarige) kinderen Het komt wel eens voor dat kinderen en (een van) de ouders niet meer samen wonen ...
Verder Lezen

HOE IS DE FAMILIERECHTELIJKE BETREKKING EN HET GEZAG T.O.V. VAN MINDERJARIGEN GEREGELD BINNEN HET HUWELIJK?

Per 1 april 2001 kan een huwelijk worden aangegaan door twee personen van gelijk geslacht, waardoor er twee soorten huwelijken ...
Verder Lezen

WAT VERANDERT ER VOOR MIJN KIND NA DE INVOERING VAN PASSEND ONDERWIJS?

‘Ik heb er nog veertig andere leerlingen, ik kan geen extra tijd vrijmaken voor uw kind!’ Het oude LGF – ...
Verder Lezen

HERSTELMAATREGELEN PENSIOENFONDS EN DE KRACHT VAN COMMUNICATIE

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel is wegens de financiële crisis een belangrijk maatschappelijk debat geworden. Aan dit debat nemen ...
Verder Lezen