HEB IK RECHT OP FABRIEKSGARANTIE?

Iedereen die een product koopt, heeft het wettelijk recht op een deugdelijk product. Dat is de wettelijke garantie.

Een winkelier of leverancier kan de wettelijke garantie aanvullen, maar niet opzij schuiven.  Veel winkeliers bieden zelf expliciete garanties. Deze kunnen de ‘wettelijke garantie’ aanvullen maar niet opzij zetten. Bij het geven van garantie moet er een garantiebewijs worden afgegeven. De winkelier garandeert hiermee een bepaalde kwaliteit. Het garantiebewijs dient aan verschillende voorwaarden te voldoen. Zo moet de consument kunnen afleiden welke rechten hij heeft en hoe lang hij zich hierop kan beroepen.

De winkelier/leverancier moet duidelijk vermelden wat de garantie is en de verschillende soorten gebreken onderscheiden. Het is dus niet voldoende te vermelden dat de garantie van toepassing is op alle producten. Onderscheidt moet bijvoorbeeld gemaakt worden tussen waterschade en valschade. Wel is het mogelijk om een algemene garantie te geven voor alle soorten schade indien de garantie voor alle soorten schade ruimer is dan de wettelijke garantie.

Verder is het van belang dat ook wordt vermeld welk recht de klant precies heeft als er schade is ontstaan. Dit moet duidelijk worden aangegeven. Heeft de klant bijvoorbeeld recht op teruggave van het aankoopbedrag, nieuw product of reparatie. Voor ondernemers is van belang om in de gaten te houden dat bij het gebruiken van de term garantie vaak verwacht mag worden dat het gaat om een reparatie of vervanging zonder tegenprestatie. Een eventuele eigen bijdrage van de klant moet in het garantiebewijs daarom ook vermeld staan.

Het komt in de praktijk vaak voor dat garantiebewijzen van winkeliers en leveranciers niet voldoen aan de wettelijke vereisten. Er ontbreekt  informatie of de bepalingen zijn in strijd met de wet. Het is voor de consument daarom van belang om hier goed op te letten. Zo bevatten veel garantiebewijzen bepalingen die de consument minder rechten geeft dan de wet. Denk bijvoorbeeld aan een kortere termijn voor conformiteit of een beperktere aansprakelijkheid. Dergelijke bepalingen zijn in strijd met de wet, en de consument kan de verkoper hierop aanspreken. Bovendien kan hij het betaalde bedrag terugvorderen.

Naast de wettelijke garantie komt het in de praktijk vaak voor dat de fabrikant van een product fabrieksgarantie geeft. Dit is een extra garantie boven de wettelijke garantie. Een fabrieksgarantie is dus niet verplicht jegens de consument of afnemer. De verplichting om bijvoorbeeld aan een garantieclaim van een consument te voldoen geldt dus alleen voor de fabrikant niet voor de verkoper, die het product aan de consument/afnemer heeft verkocht. Het komt vaak voor dat winkeliers de klant, die aanspraak wil maken op een garantie, direct doorverwijzen naar de fabriek. Dit is in strijd met de wet. De winkelier dient namelijk zijn wettelijke verplichtingen na te komen en dus een deugdelijk product te leveren. De consument heeft dus recht op een wettelijke garantie van de winkelier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *