IS EEN WERKNEMER AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE HIJ TIJDENS HET WERKEN HEEFT

Een werknemer is in beginsel niet aansprakelijk voor schade die hij tijdens het werken veroorzaakt. Het is dan immers schade die veroorzaakt is in de normale uitoefening van het werk en dat is onder leiding van de werkgever. Aansprakelijkheid komt pas in beeld zodra de werknemer afwijkt van de instructies van de werkgever, door  bijvoorbeeld nalatigheid of bewuste roekeloosheid.

De werkgever mag niet de schade inhouden op het loon van de werknemer. Indien de werkgever dit toch doet, moet de werknemer een loonvorderingsprocedure opstarten. In zo’n procedure wordt de werkgever gesommeerd voor het resterende deel van het loon. Mocht u voornemens zijn een dergelijk procedure te starten, dan begeleiden wij u graag hierin.

Verder kan contractueel wel worden vastgelegd dat de werknemer aansprakelijk is voor door de werknemer veroorzaakte schade, onder voorwaarde dat de werknemer daarvoor verzekerd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *