ONTSLAG MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN

Er kunnen verschillende redenen zijn om te stoppen met uw huidige baan. Beeindiging van uw baan kan op verschillende manieren. In dit artikel gaan wij in op het ontslag met werderzijds goedvinden. Bent u het eens met uw werkgever over het beeindigen van uw dienstverband. Neem dan in onderling overleg ontslag met wederzijds goedvinden.

Vastellingsovereenkomst

De afspraken dient u dan vast te leggen in een vasstellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de in de wet gestelde eisen. Vervolgens moet deze door beide partijen ondertekend worden. Omdat hierbij voor beide partijen grote belangen op het spel staan is het raadzaam om een jurist in de arm te nemen die helpt bij het onderhandelen en advies geeft. Wij van Rechtenwet.nl helpen u graag hiermee.

De afspraken die u vastlegt in de overeenkomst moeten duidelijk en volledig opgesteld te worden zodat achteraf geen geschillen ontstaan.

U dient minimaal het volgende in acht te nemen:

 • Overeenkomst einde dienstverband;
 • Reden beeindiging dienstverband;
 • Eindatum dienstverband;
 • Financiele afhandeling;
 • Hoogte vergoeding;
 • Bedenktijd;
 • Bevestiging geen ontslag op staande voet;
 • Datum en plaats ondertekening.

Hoewel dit de minimale vereisten zijn is de vaststellingsovereenkomst hiermee niet volledig. Deze punten dient u aan te vullen met de volgende zaken:

 • Afspraken inzake geheimhouding;
 • Inlichten van collega’s;
 • Voortzetting en geldigheid relatiebeding;
 • Voortzetting en geldigheid concurrentiebeding;
 • Finale kwijtingsbeding;
 • Afsluiting (laatste dag op kantoor);
 • Afspraken over resterende vakantiedagen en vrije dagen;
 • Pensioenafwikkeling;
 • Inleveren spullen.

LET OP! Ontslag met wederzijds goedvinden is niet hetzelfde als ontslag door werkgever met instemming werknemer.  Dit is namelijk van belang, omdat je bij ontslag met wederzijds goedvinden geen recht hebt op een transitievergoeding. Wel kan je een vergoeding afspreken met de werkgever en deze afspraak vast leggen in de vaststellingsovereenkomst.

RISICO’S

Het zelfstandig voorstellen om een dienstverband met wederzijds goedvinden te beeindigen  is in veel ge vallen niet verstandig. Wij raden u aan om eerst met een professionele jurist tepraten. Rechtenwet.nl biedt een gratis telefonisch consult aan. Stuur een bericht met een samenvatting van uw verhaal. Wij bellen u vervolgens op om de situatie met u te bespreken. U kunt ook direct contact met ons op nemen.

 

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst: ontslag met wederzijds goedvinden

 

Verwante artikelen

Zie ook Ontslag met wederzijds goedvinden Voorbeeldbrief

Zie hierbij een voorbeeld van een

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *