WELKE INFORMATIE MOET IK GEVEN WANNEER IK EEN VERZEKERING WIL AFSLUITEN?

In Nederland geldt dat bij sluiten van een verzekering de verzekeringnemer verplicht is om bij het afsluiten van een verzekering alle gevraagde informatie aan de verzekeraar te verstrekken. Deze verplichting is te vinden in artikel 7:928 jo 7:931 BW van het Burgerlijk Wetboek. Het onjuist verstrekken of verzwijgen van informatie door de verzekeringsnemer kan zeer nadelige gevolgen hebben. De verzekeraar kan in bepaalde gevallen de verzekering opzeggen of weigeren een uitkering te doen.

U dient bij het afsluiten van een verzekering alle informatie mede te delen die u kent of behoort te kennen, en waarvan u weet dat die van belang kunnen zijn voor de verzekering in zijn geheel. Denk bijvoorbeeld aan informatie over risico’s, omvang van een zaak, schadeverleden en strafrechtelijke verleden. Het gaat dus om feiten die relevant zijn.

Let er wel op dat op deze regel uitzonderingen bestaan. U hoeft namelijk geen spontane mededelingen te doen indien de verzekeraar gebruik maakt van een vragenlijst. De antwoorden op de vragen moeten wel op waarheid berusten. Er geldt daarnaast geen mededelingsplicht over het strafrechtelijk verleden als zij eerder is voorgevallen dan acht jaren voorafgaand aan het sluiten van de verzekering. De verzekeraar dient zelf de vraag over het strafrechtelijk verleden te stellen. Er bestaat dus geen spontane mededelingsplicht op dit punt. Tevens mag niet gevraagd worden naar feiten, waarnaar op grond van artikel 4 tot en met 6 van de Wet op de medische keuringen geen onderzoek mag worden verricht.

Indien de verzekering is gesloten op basis van een vragenlijst, kan de verzekeraar zich er niet op beroepen dat op de gestelde vragen niet (volledig) zijn beantwoord. Tenzij opzettelijk is geprobeerd de verzekeraar te misleiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *