Werk en inkomen

Werk en Inkomen

Heeft u vragen met betrekking tot werk en inkomen dan bent u bij Rechtenwet.nl op het juiste adres. Als particulier kun je op vele manieren geconfronteerd worden met problemen die te maken hebben met werk en inkomen . Te denken valt bijvoorbeeld aan het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, het omgaan met conflicten op de werkvloer, het in de hand houden van ziekteverzuim, re-integratie van zieke werknemers en overnames/fusies. Een deugdelijk opgestelde arbeidsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst voorkomt veel geschillen.

Het Arbeidsrecht is een breed rechtsgebied dat de werkgever en werknemersrelatie omvat. Het arbeidsrecht bestaat uit veel verschillende wetten, regelingen , administratieve voorschriften en gerechtelijke beslissingen.

Met de ingang van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 1 juli 2015, is er op het gebied van arbeidsrecht veel veranderd. Om die reden is het aangeraden om bij problemen u tijdig te laten informeren door een jurist. Onze ervaren, geschoolde juristen zijn beschikbaar om te helpen bij een breed scala aan arbeidsgerelateerde zaken. Denk hierbij onder andere aan:

Wij helpen u onder meer bij onderstaande vraagstukken

Concurrentiebeding

Relatiebeding

Reintegratie

Assesment

Uitzendwerk

Wet verbetering poortwachter

Arbeidsomstandigheden

Opzegtermijn

Arbeidsrecht Algemeen

Stakingen

Vakbond

Bedrijfsongevallen

Werken op zondag

Prive gebruik auto

Werkzaamheden

Regels omtrent vakantie

Beroepsziekten

Commissie Gelijke Behandeling

Arbodienst

Wet aanpassing arbeidsduur

Bevalingsverlof

Functioneringsgesprek

Poortwachter

Cao

Proeftijd

Overwerk

Beoordelingsgesprek

Arbeidsovereenkomst

Ontslag op staande voet

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag via UWV

Achterstallig loon

Minimumloon

Ontslagbescherming

Verlof regelingen

Tijdig loonbetaling

Wijziging arbeidscontract

Arbeidstijdenwet

Wet reintegratie

Arbeidsgehandicapt

Tijdelijke contracten

Zwangerschapsverlof

Gevolgen van minder werken

Werkloosheidswet (ww)

Ontslag

WIA en Verzekering

Diefstal op het werk

Loonvordering

Ontslag wegens zwangerschap

Ouderschapsverlof

Deeltijdwerk

AOW

Medische keuringen en vragen bij sollicitatie en aanstelling

Ziekte

Privé-gebruik internet op het werk

Getuigschrift

Freelancer of werknemer

Rechten lid ondernemingsraad

Informatie plicht sollicitant

ziekte wet

Ontslagvergoeding

Doorbetaling loon bij ziekte

Ontslag

 

 

Wij helpen u graag!

[contact-form-7 id="419" title="Contact"]