WETTELIJKE GARANTIE

Wettelijke garantie houdt in dat u bij de koop van een product er van uit mag gaan dat het product werkt en geen gebreken heeft. Het product moet deugdelijk zijn. Consumenten zitten vaak met de vraag of de wettelijke garantie nog van toepassing is op een product die zij gekocht hebben. Ik is het vaak onduidelijk of zij een beroep mogen doen op de wettelijke garantie. Hieronder zal kort ingaan op deze twee aspecten. 

Als je een product met garantie koopt in de winkel staat in de voorwaarden vaak hoe lang je garantie hebt. Als blijkt dat het product "gebrekkig" is, kunt u aanspraak maken op de garantie. Twee zaken zijn dan van belang. Is het product gebrekkig en is uw garantie nog geldig.

In artikel 7:17 lid 2 en artikel 7:21 van het BW is geregeld dat als een product niet de eigenschappen heeft die de koper op basis van de overeenkomst (dus ook een mondelinge overeenkomst) mocht verwachten, hij recht heeft op kosteloos herstel of vervanging.

Wanneer is er sprake van een gebrek?

Hiervan is sprake in de volgende stituaties:

  • De koop biedt niet de kwaliteit en prestaties die u mocht verwachten.
  • de aankoop is niet geschikt voor het specifieke gebruik dat u van tevoren heeft aangegeven;
  • de koop is niet geschikt voor normaal gebruik, zoals bij vergelijkbare producten;
  • de beschrijving van de verkoper komt niet overeen met hetgeen u heeft gekocht.

Hoe lang is de garantie geldig?

Kort gezegd is de garantie net zo lang als de te verwachten levensduur. Het verschilt dus per product. Ook zijn de afspraken die u heeft gemaakt met de winkelier belangrijk. Om kosten te besparen willen verkopers vaak de garantietermijn zo kort mogelijk houden. Winkeliers geven consumenten vaak het idee dat de garantie een extra dienst of gunst is van de winkel. Echter is dit niet het geval. Zoals hierboven vermeld moet volgens de wet een product deugdelijk zijn en conform de verwachtingen. Het gaat daarbij niet om wat u verwacht maar wat u mag verwachten m.b.t. de levensduur van een product. Bijvoorbeeld, wat mag u in het algemeen verwachten  van de levensduur van een nieuwe computer. Moet het 2 jaar, 3 jaar of meer meegaan. Over de te verwachten levensduur bestaat veel onduidelijkheid. Ook rechters laten dit aan deskundigen over.  Op mijn site www.rechtenwet.nl heb ik de tabel "  levensduur consumentenproduct  "staan. Hierin staan de  levensduur die u mag verwachten van verschillende consumentenproducten. Deze is uiteraard gebaseerd op deskundig onderzoek en rechters hanteren deze richtlijn. In verschillende rechterlijke uitspraken kunt u terug vinden wat de te verwachten levensduur is. Heeft u vragen hierover dan help ik u daar graag bij. Het eerste consult is gratis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *